ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ปฏิทินรับสมัคร รอบ TCAS 62

ปฏิทินรับสมัคร รอบ TCAS 62 [อ่าน : 23 ครั้ง]

เปิดรับสมัคร ค่ายต้นกล้าวิทย์ค...

เปิดรับสมัคร ค่ายต้นกล้าวิทย์คอมปี 4 [อ่าน : 26 ครั้ง]

สมัครงาน ดู สมัครงานทั้งหมด
ภาพข่าว / กิจกรรมสาขา ดู ภาพข่าว / กิจกรรมสาขาทั้งหมด
แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ป้าย...

แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ป้ายแดง ปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 22 ครั้ง]

นักศึกษาชั้นปี 1 ร่วมพิธีไหว้ป...

นักศึกษาชั้นปี 1 ร่วมพิธีไหว้ประเพณีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ [อ่าน : 24 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ไอ...

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสังคม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ไอที... [อ่าน : 78 ครั้ง]

โครงการการใช้เทคโลยีสารสนเทศใน...

โครงการการใช้เทคโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม [อ่าน : 178 ครั้ง]

โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ความร...

โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยีแ... [อ่าน : 131 ครั้ง]

โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ความร...

โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยีแ... [อ่าน : 117 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิ...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคอมพิวเตอร์ "ค่ายต้นกล้าคอมพิวเตอร์ ปี3" [อ่าน : 143 ครั้ง]

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประย...

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจเกษตร [อ่าน : 134 ครั้ง]

ผลงานนักศึกษา ดู ผลงานนักศึกษาทั้งหมด
รางวัลการเขียนโปรแกรมมาราธอนภา...

รางวัลการเขียนโปรแกรมมาราธอนภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 [อ่าน : 21 ครั้ง]

รางวัลการแข่งขันเขียนโปรแกรมม...

รางวัลการแข่งขันเขียนโปรแกรมมาราธอนภาคตะวันออก [อ่าน : 254 ครั้ง]

วีดีโอ ดู วีดีโอทั้งหมด
เด็กคอมตะลุยถาม

สอบสัมภาษณ์ 2561 [อ่าน : 128 ครั้ง]

บุกโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม

โครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม [อ่าน : 138 ครั้ง]